Hvorfor spiller vi rollene våre så lydig?

Hvorfor gjør vi det som terroren vil?

Hvorfor kjøper vi avisenes trusselbilder?

Hvorfor roper vi på folk i uniform?

Hvorfor går vi i fakkeltog for avmaktens symptomer?

Hvorfor er vi tause for de tusen drepte uten navn?

Hvorfor kaster vi latteren så hardt mot veggen?

Hvorfor bryter vi ikke ut av sirkelen?

Hvorfor tenner vi ikke fakler for noen med en annen fortelling?

Hvorfor går vi ikke barbent gjennom natten?

Hvorfor bærer vi ikke kjærligheten i en åpen hånd?

Hvorfor leter vi ikke i labyrintene under ordene?

Hvorfor måler vi aldri dybden av ensomhet bak voldens ansikter?

Hvorfor går vi ikke inn i frihetens bakgårder?

Hvorfor lytter vi ikke til historiens dype stemme?

Hvorfor ser vi det komplekse bare i vårt eget?

Hvorfor gjenkjenner vi ikke voldens spiral i fryktens oransje speilbilder?

Hvorfor lytter vi ikke til fremmede sanger?

Hvorfor ser vi bare mørke der hvor historien åpner seg mot lyset?

Hvorfor spiller vi rollene våre så lydig?

Hvorfor gjør vi det som terroren vil?

Hvorfor graver vi frihetens grav mens vi tror vi holder den i live?

 

 

Erik Hillestad

Del artikkel