Det ble en seier – på vegne av en hel verden – når skottene valgte å forbli en del av Storbritannia. For er det noe verden i dag ikke trenger, så er det separatisme. Land etter land strever med å integrere minoriteter og skape et nytt ”vi” som ikke defineres av etnisitet, rase, religion eller språk. Et selvstendig Skottland ville bety en inspirasjon til mange regioner både i Europa og i resten av verden som vil frigjøre seg fra historiske bånd til en større helhet. Dette er en utvikling med et uendelig potensial for oppsplitting. Kunsten vi må lære oss i dagens verden er å gi alle stemmer, kulturer og etnisiteter en plass og iblant en form for selvstyre innenfor eksisterende stater og føderasjoner.

 

Erik Hillestad

 

Del artikkel