Rim Banna mottar nå i November Ibn Rushd Award, en prestisjetung arabisk pris, for å ha stilt sin kunst og sin karriere til rådighet for kampen for demokrati og menneskerettigheter i den arabiske verden.

Hun berømmes spesielt for sin deltakelse på KKV-produksjonen ”Lullabies from the Axis of Evil” og den nye CD’en ”Revelation of Ecstacy and Rebellion” som hun sist vinter skapte sammen med Bugge Wesseltoft (KKV 2013). Her viser hun en direkte forbindelseslinje mellom tradisjonell arabisk Sufi-poesi og moderne, universell tenkning rundt menneskerettigheter og frihet. Rim Bannas virke er en politisk kamp med musikk som våpen. Hun er en frontfigur i hele den arabiske verden.

Siden 2002 har KKV jobbet sammen med Rim. Det begynte med ”Lullabies from the Axis of Evil”, og etter hvert ble vi hennes naturlige samarbeidspartner og plattform for kommunikasjon med alle arabiske land. Fordi hun kommer fra det okkuperte Palestina, har hun problemer med på selvstendig måte å kunne formidle innspillinger og konserter til land som Egypt, Syria, Libanon, Jordan og Tunis. Men takket være innspillingene på KKV har hun kunnet nå ut, og de siste årene har hun gitt konserter på de store torgene og scenene i Kairo, Tunis og Jordan og gjennom skype til Libanon, Syria og Gaza.

Rim Banna ble for tre år siden angrepet av kreft. Hun har siden da kjempet en heroisk kamp for å overleve. Kampen har for henne blitt av metaforisk art. Hun ser kreften som et bilde på den israelske okkupasjonen. Dette har gitt Rim en styrke og motivasjon, og nå har hun beseiret kreften. For henne er dette et uttrykk for håp også i den politiske kampen.

Vi gratulerer Rim med prisen som hun mottok i Berlin fredag den 15.november.

Undertegnede er ”laudatory speaker” ved overrekkelsen.  Les og se video av talen her: Laudatory speech

Erik Hillestad

Del artikkel