Prester bruker ukentlig en god del tid på prekenforberedelser. Noen av prekenene blir gode og kan få stor betydning for dem som lytter. Men dessverre blir prestens utlegging av dagens tekst altfor ofte en ”20 minutter senere”-opplevelse, en trettende transport-etappe fra skriftlesning til forbønn, og det er et stort spørsmål om virkningen av prekener i det store og det hele står i forhold til den store energien som hver uke brukes til å forberede dem. Det hører til vår lutherske tradisjon å legge mye vekt på pedagogikk og forklaring av hva Bibelens tekster betyr for oss. Men det kan tenkes at denne tanken for lengst er utgått på dato. I hvert fall som et obligatorisk forløp ved hver eneste gudstjeneste. Det kan hende at en tillit til folks intuitive og åpne opplevelse av bibelordene er på sin plass, og at utvalgte dikt som har vært smidd av tidens ordkunstnere gir en mer relevant eksegese, dersom noe skal sies utover selve teksten. Og fremfor noe annet er det viktig at gudstjenestens bønner spenner en bro fra teksten og over i våre liv.

 

Gjennom snart 13 år har Kulturkirken Jakob arrangert Jakobmesse hver søndag kveld i vinterhalvåret. Gjennom årene har det blitt skapt fire gjennomkomponerte liturgier med nye tekster og melodier. To av dem gis nå ut på en dobbel-CD. Det er studentprestene i Oslo som i samarbeid med musikere, sangere og scenefolk forbereder messene.

 

Noe av det mest interessante med arbeidet med disse messene er å se hva det fører til når prestenes kraft og energi flyttes fra prekenforberedelse til bønneforberedelse og til å finne samtidspoesi som speiler bibeltekstene. Dette har resultert i at hver messe blir en unik opplevelse av helhet og relevans i forhold til det deltakerne bærer med seg av kollektiv erfaring av liv og samtid. Og det fører til at hver og en kan hengi seg til et bønnespråk som er åpent, inkluderende og undrende og aldri rommer påstander om ”hvordan vi føler det i dag”.

 

Alle som vil få et glimt av det flotte arbeidet studentprestene i Oslo gjør i forbindelse med Jakobmessene kan lytte til den nyutgitte CD’en ”To messer for kjærlighet”. Et enda rikere inntrykk får de som møter opp og deltar regelmessig i messene. Fra i høst begynner Jakobmessen kl 20.00 hver søndag.

 

Erik Hillestad

Del artikkel