Sympati for Pussy Riot

Tre medlemmer av det russiske punk-kollektivet Pussy Riot er dømt til to års fengsel for å ha forstyrret ro og orden og utvist ”religiøst hat”.

I februar i år, midt under en gudstjeneste i Kristuskatedralen i Moskva fremførte de en bønn til Jomfru Maria om å fri Russland fra Putin.

Sjelden har vi sett en mer relevant kirkelig handling enn da gruppa framførte sin bønn om klarere avstand mellom den russiske kirke og statsapparatet i Russland.

Pussy Riot har selv beklaget opptrinnet overfor den ortodokse kirke, men de fastholder kritikken av Putin.

Det kan diskuteres om det er grunnlag for noen unnskyldning overfor den russiske kirken. I det siste har dens ledelse gitt uttrykk for at Putins regjering er en gudvillet forordning i verdens største land, og båndene mellom patriark Kirill og Putin selv er neppe egnet til å demonstrere kirkens frie stilling i landet hvor demokratiet under Putin mer og mer likner en fjern drøm.

Pussy Riot har gjennom sin aksjon satt fokus på kirkens rolle i det som utvikler seg i retning av å bli en moderne versjon av det Russland vi kjente den gang Stalin regjerte. Det var for øvrig han som beordret Kristuskatedralen lagt i ruiner fordi den var ansett som et symbol på Tsarveldet. Det kan se ut som om tsarveldet inntar stadig nye skikkelser i Russland. To års straffarbeid for å synge en bønn i en kirke taler sitt klar språk. Pussy Riot har vår helhjertede sympati.

Erik Hillestad

Del artikkel