”Alle har noe å selge”, sa Fredrik Skavland i et intervju en gang. Slik oppsummerte han en holdning som er temmelig utbredt blant journalister, ikke minst i NRK. Kulturarbeidere, forfattere, artister, kunstnere og produsenter – alle vurderes som kremmere på vei mot en eller annen form for profitt. Det er denne holdningen som har ført til at NRK har sluttet å betrakte det som en selvfølge å betale kunstnere for medvirkning i programmer. De blir henvist til å betrakte enhver utøvelse av sin kunst i etermediene som en form for reklame for sin ”vare”. Følgelig er oppmerksomheten medias lys gir dem den lønnen de får nøye seg med.

 

At kunstneren eller produsenten faktisk skaper det hun skaper som et budskap fra et menneske til et annet, og brenner for det i den grad at hun er villig til å leve på en lønn som ligger langt under det anstendige for å få det realisert, så er det like fullt en vare i mange mediefolks øyne.

 

Det var et utslag av den samme holdningen Kirkelig Kulturverksted ble møtt med da vi tilbød NRK en mulighet til å lage tre programmer fra jubileumskonsertene våre den 24. september: ”Dere er jo et kommersielt selskap, og NRK finner det problematisk å prioritere dere framfor andre”. Alle har noe å selge. At vi faktisk har villet si noe til andre mennesker bosatt i Norge i disse 30 årene er av underordnet betydning, hvis det i det hele tatt kommer opp i bevisstheten.

 

Det er faktisk et utslag av den samme holdningen når enkelte prester og annet godtfolk ser med mistenksomhet på artister som vil framføre noe i kirkene for eksempel oppunder jul. De har noe å selge, de skal tjene penger på oss. Tenk om de faktisk mener det de står å synger? Tenk om de har noe de vil ha formidlet ved å stå der? Om de så også tjener penger på det, gjør ikke prestene også det samme når de forvalter sitt embete?

 

Hele denne kremmertankegangen bunner i menneskeforakt og en tenkning som måler alt i penger. Men det er ikke så rart vi gjennomsyres av den. Ta en titt på løssalgspressens høyrøstede forsider nesten en hvilken som helst dag. Der dreier det meste seg om veien til mulig rikdom og suksess for deg og meg og de som har gått foran.

 

Erik Hillestad

Del artikkel