Ytringsfrihet i kunst

Vi har lett for å tenke at ytringsfrihet dreier seg om ord. Om retten til å formulere meninger og fremme politiske synspunkter i en åpen debatt. Men denne menneskeretten er langt mer vidtgående enn som så.

Når kvinner ikke får lov til å synge offentlig, når dans er en forbudt aktivitet, når en ordløs performance på et politisk ladet sted blir stanset, når en musikksjanger ikke tolereres, når filmer tas av plakaten, når samling om et religiøst ritual kriminaliseres, når et folks fortellinger er forbudt, når en folkegruppes tradisjonelle klær ikke tåles i gatebildet, da er det like mye brudd på ytringsfriheten som at en verbal politisk ytring blir kneblet.

Kirkelig Kulturverksted og Kulturkirken Jakob skal med støtte fra bl.a. Utenriksdepartementet fra 2013 demonstrere dette med en årlig markering av ytringsfrihet i kunsten. Det skal skje med tilknytning til Music Freedom Day i begynnelsen av mars, og markeringen vil strekke seg over noen dager. Sentrum for feiringen vil være Kulturkirken Jakob. Prosjektet vil søke samarbeid med kunstnere fra land hvor ytringsfriheten er begrenset og truet, i første omgang med hovedvekt på Midtøsten.

Et programråd har hatt sitt første møte. Der sitter følgende personer:

Skuespiller, performance-kunstner og dramatiker Kate Pendry, forfatter Walid Al-Kubaisi, professor Nina Witoszek, journalist i NRK Sigbjørn Nedland, daglig leder i Mimeta Cato Litangen, forfatter Nina Zandjani, gen.sekr. i Amnesty Norge Jon Peder Egenes. Prosjektleder er Morten Eriksen. Produsent er undertegnede.

Erik Hillestad

Les flere ledere her.

Del artikkel