Samtidig som Kirkelig Kulturverksted utgir ”Norge mitt Norge….?” og stiller spørsmålstegn ved identitet, eiendomsrett og frihetens omfang når grensene våre er stengt for så mange, rykker en gruppe inn i vår egen hage ved siden av Kulturkirken Jakob og etablerer ”Ambassade for avviste flyktninger”. Dette er en gruppe som består av flyktninger og aktivister, og målet er å sette fokus på Norges asylpolitikk.

De som står bak aksjonen har levert en søknad til Oslo Kommune om støtte og beskyttelse og ønsker at ambassaden skal stå til nyttår. Kirkelig Kulturverksted har sammen med bl.a. bydelslederen for Grünerløkka og Antirasistisk Senter stilt seg bak søknaden og ønsker våre naboer velkommen tilbake. Mange av de som har tatt dette initiativet er medlemmer av den palestinske flyktningeleiren som holdt til samme sted og varte fra mai 2011 til april 2012. Dette var den lengste politiske demonstrasjonen som noensinne har vært i Norge. Nå etablerer de en ny demonstrasjon med et videre fokus på avviste flyktninger. Planene er mange. Ambassaden skal bl.a. arrangere seminarer, konserter og utstillinger for å sette søkelys på papirløse og andre flyktningers situasjon.

Oslo kommune viste storsinn ved forrige runde og ga leiren status som en lovlig demonstrasjon. Dette var et solid håndslag og viste at Oslo er en av de byene i Norge som opplever justisdepartementets asylpolitikk som for streng og prinsippfiksert i forhold til det som rimer med en praktisk og jordnær medmenneskelighet. Vi håper og tror at kommunen også denne gangen viser den samme romsligheten og hjertevarmen og gir ”ambassaden for avviste flyktninger” sin støtte.

Erik Hillestad

Del artikkel