Dagens Næringsliv trykket 24.sept en artikkel om CD-salgets fall og streamingtjenestens vekst og hvordan dette fører til at den norske delen av musikkbransjen mister en bærekraftig verdikjede. Utviklingen gjør at det etter hvert blir umulig å finansiere innspillinger i Norge ved hjelp av markedet. I artikkelen beskrives KKV som det største uavhengige, norske plateselskapet, et av de mange som i løpet av få år kan komme til å gå under.

Bortsett fra å applaudere den generelle delen av informasjonen og nøkternt konstatere at tidene er vanskelige og at musikk generelt formidles for billig for tiden, så har KKV også noen positive utviklingstrekk å anføre:

Det er for det første veldig interessant dersom de multinasjonale selskapene nå snart erklærer CD’ens død slik flere har spådd de vil gjøre før sommeren 2012. Det innebærer i så fall at KKV vil få en ny situasjon, der vi blir et betydelig selskap i et viktig nisjemarked. Folk vil ikke uten videre kvitte seg med CD-spillerne, så i overskuelig tid vil det være behov for at noen produserer et fysisk produkt som også er visuelt spennende og godt å holde i, som en bok. Sammen med en rekke andre selskaper i inn og utland vil vi fortsette å svare på artistenes behov for å komme ut med album, ikke bare enkeltspor. Og dette kan vi endog samarbeide med streamingselskaper som Wimp om. Vi har også notert en tydelig økende interesse for vinylplater og trykker en rekke fra katalogen vår og også enkelte nyutgivelser i LP-formatet.

For det andre vil vår kjære musikk-klubb få en økt betydning. Vi vil satse på å gjøre den så attraktiv som mulig for alle medlemmer, i tro på at det ikke bare er prisen, men tilhørigheten og tilgangen på gode musikkprosjekter som avgjør medlemskapet. Vi forsøker i jevnt tempo å skape en overgang til en mer nettbasert klubb, men fortsetter likevel med Musikk Nytt i papirform, om enn i noe mindre format enn tidligere for de fleste utgivelser.

For det tredje har KKV utviklet konseptet Kulturkirken Jakob gjennom de siste 11 årene. Dette vokser i bredde og omfang og er et verdifullt supplement til virksomheten som sammen med billedkunstformidling og drift av et management gir KKV en større bærekraft enn selskaper flest.

Vi vil nok fremover holde utgivelsesfrekvensen noe lavere enn vi gjorde før: Nærmere 10 utgivelser i året enn 20, men der har vi allerede vært i 2 år nå. Vi må også sikre oss at et flertall av utgivelsene er forhåndsfinansiert av fonds, private sponsorer eller bistandsorganisasjoner som ønsker samarbeid. Men også det er en vei vi for lengst har slått inn på, og det har vist seg å ikke gjøre repertoaret vårt mindre spennende.

På sikt er det likevel også helt avgjørende at vi sammen med den øvrige delen av musikkbransjen og kulturmyndighetene makter å skape en bred, bærekraftig og varig norsk verdikjede for musikk. Den omstillingsprosessen vi er inne i nå vil ta tid. Men fordi folk alltid trenger ny musikk og ny musikk alltid søker nysgjerrige lytterne, vil vi lykkes.

 Erik Hillestad

Del artikkel