Bistandsorganisasjoner er viktige samarbeidspartnere når man arbeider med kulturprosjekter langs aksen sør – nord. Kirkelig Kulturverksted har gjennom tidene samarbeidet godt med Kirkens Nødhjelp, Strømmstiftelsen, Røde Kors, Care Norge og Worldview om en rekke prosjekter. Dette er samarbeidsforhold som vi ønsker å styrke og videreføre.

Ikke til forkleinelse for noen av de andre, men nå har den ene av disse organisasjonene foretatt et kvantesprang som fortjener en spesiell blomst. Strømmestiftelsen har i samarbeid med Vest-Agder Fylkeskommune opprettet kultursenteret Mimeta som har som spesialoppgave å jobbe med kunst og kultur. Dette er en organisasjon som har som primæroppgave å støtte kunstnere og kulturmiljøer i sør og samarbeide med kulturtiltak som støtter kulturutveksling mellom sør og nord. Mimeta ser kulturens egenverdi og betydning som en kraft i arbeidet med utvikling av land, folkegrupper og enkeltmennesker. Derfor vil den styrke artister fra sør og bistå deres partnere i Norge.

KKV tegnet i 2005 en langsiktig samarbeidsavtale med Strømmestiftelsen om noen konkrete kulturprosjekter der kultur, ikke som middel til ”fundraising”, men som egenverdi og basis for menneskelig og sosial utvikling sto i høysetet. Avtalen førte til at prosjektene ”Songs Across Walls of Separation” (Div. artister), ”Scent of Reunion” (Mahsa Vahdat og Mighty Sam McClain), ”Imagine Africa” (Div. artister), “I vinens speil” (SKRUK og Mahsa Vahdat) og ”My Roots” (Suzanna Owiyo) ble muliggjort.

Mimeta (http://www.mimeta.org/) overtok nylig Strømmestiftelsens plass i avtalen med KKV, og I disse dager undertegner vi en fornyet avtale for de nærmeste årene, og flere kunstarter enn musikk står på trappene. På vår felles agenda står en spesiell støtte til enkelte artister i Sør som fortjener større nedslagsfelt i sine egne land og internasjonalt.

Det er et håp at Mimetas virksomhet og ikke minst deres vyer om kunstens betydning og egenverdi kan være en inspirasjon også for andre bistandsorganisasjoner.

Erik Hillestad

Del artikkel