Verden er mangfoldig. Men mangfoldet skjules ofte i medienes karikaturer av virkeligheten. Det er forbausende hvor lydige mange TV-selskaper og nyhetsbyråer er i forhold til fremstille realiteter slik at de bekrefter fordommene våre. Mye har selvsagt med kraften i en konflikt å gjøre. Det er ikke interessant å bringe nyheten om freden som kom, med mindre det skjer på en spektakulær eller personorientert måte, som da Mandela vandret ut av fengselet etter 27 år i fangenskap. Det er langt mer salgbart å fokusere på et krigsutbrudd eller en dramatisk dreining i en konflikt.

Slik venner vi oss til å se på Midt-Østen som et konfliktfylt område, selv om det for det meste fred i de mange landene som faller under denne samlebetegnelsen. Og slik tenker vi oss konsekvent Afrika som et sultens, fattigdommens og katastrofenes kontinent, selv om det er enorme rikdommer og en overflod av initiativrike, ressurssterke mennesker der.

Kirkelig Kulturverksted har tidligere prøvd å bidra til å skape nye bilder som kommenterer mainstream-medienes monotoni, slik vi gjorde det da vi lanserte ”Lullabies from the Axis of Evil” og da vi i fjor laget kjærlighetsduetter mellom en iraner og en amerikaner på ”Scent of Reunion”. Vi ønsker å fortsette denne trenden, og lanserer i disse dager ”Imagine Africa”.

På denne CD’en står en rekke kunstnere fram som er lei av å se Afrika fremstilt så stakkarslig i vestlige medier. De tar del i et ARTerial network hvor formålet er å forme et nytt bilde av Afrika, både i egen og andres bevissthet.

Nye bilder trengs i en kompleks tid hvor raske medier under et hardt økonomisk press i økende grad forenkler realitetene for å overleve som nyhetsprodusenter. Når monotonien øker i fremstillingen av virkeligheten, sementeres fordommene, og det dannes halvsannheter som vokser til løgner. Det fører iblant til at hele nasjoner blir forført og ledet inn i kriger, slik det skjedde da USA invaderte Irak i 2003.

Erik Hillestad

Del artikkel