Det er prisverdig at Arbeiderpartiets sentralstyre ønsker å sikre kirken som grunnlovsforankret folkekirke, og at de vil styrke det kirkelige demokratiet og ser det som en forutsetning for en fremtidig større grad av overføring av beslutningsmyndighet til de kirkelige organer. Det skal bli spennende å følge prosessen videre på landsmøtet og i regjeringen. Alt tyder på at Norge går mot en fortsatt videreutvikling av statskirkeordningen i fremtiden.

 

Men det er en smule underlig og ganske inkonsekvent at Arbeiderpartiets sentralstyre har gått inn for å sløyfe enhver henvisning til religionen i grunnlovens paragraf 2 når de samtidig opprettholder et statlig kirkestyre. Det er forståelig at man må gjøre noe med formuleringen ”Den evangelisk lutherske religion forbliver Statens offentlige religion”, men det er et bred støtte både i Gjønnesutvalget og i høringsuttalelsene for å holde på en formulering som uttrykker klart at det norske samfunn skal ha en forankring i kristne og humanistiske verdier.

 

Jeg er overbevist om at det er ved å vedstå oss denne historiske forankring vi klokest utvikler Norge til en multikulturell nasjon. Da har vi som nasjon ikke et tomrom, men et tydelig ståsted å utføre det nødvendige dialogarbeidet fra, og da viser vi at vi er et samfunn som gir religion prioritet og betydning.

 

Erik Hillestad

 

Del artikkel