Den starter der Bush adresserte «Ondskapens akse» – og KKV svarte med cd-utgivelsen «Lullabies from the axis of evil.» Utstillingen vil vi vise hvordan kunst – på liv og død – har bidratt til ytringsfrihet, solidaritet, fred og dialog

Det skulle bli 20 år med prosjekter; albumutgivelser og konserter, etablering av en rekke artister, kobling av vestlige og midtøstenbaserte kunstnere, sangskole for iranske kvinner, samtidskunstfestival og mer til.

I 9 år (2012-2020) fikk Kirkelig Kulturverksted (KKV) støtte fra Utenriksdepartementet til sitt arbeid i Midtøsten. Det har vært av stor betydning for å oppnå gode resultater, og både KKV og mange kunstnere i regionen er svært takknemlige for støtten. Men norsk politikk er ikke lenger å støtte kunstnere og kulturarbeidere i det globale Sør gjennom partnere som KKV. Dette til tross for at kunstscenen blir mer og mer global, og til tross for at kunstnere i sør ofte trenger en kontakt i demokratiske land for å kunne utøve sin kunst i et frirom.
Vi snakker mye om at vi vil hjelpe flyktningene «i nærområdene», men hvorfor trapper vi da ned satsningen på kultur i disse nærområdene, når vi vet hvor stor betydning kunsten har for å gi håp og fremtidstro og for å forhindre hjerneflukt?

Det er med stolthet og et sterkt ønske om bedre tider at Kirkelig Kulturverksted inviterer til denne utstillingen om sitt arbeid i Midtøsten.
Vi håper å vekke engasjement og gi en kunstopplevelse til ettertanke!

Del kunst