Sigmund Lystrup (1909-2006), var prest og kunstner.Hans kunstnerisk uttrykk, bidro til å gjøre kirken mer åpen for kultur.Han kombinerte kunst og prestegjerning lenge før Kirkens kulturmelding kom.    

Sigmund Lystrup var en del av kunstnerkretsen i Vinje i Telemark, som blant andre besto av Harald Kihle, Henrik Sørensen, Tarjei Vesaas og Halldis Moren Vesaas. «Dragningen mot kunsten og trangen til en tjeneste i kirken har gått arm i arm.» Slik ordla han seg i Vårt Land, presten og kunstneren Sigmund Lystrup, på jubileumsutstillingen i 1999 da han fylte 90 år. Malerpresten døde i fjor (2006), 97 år gammel, og i dag åpner minneutstillingen «Vegjine falle så vide» i Kulturkirken Jakob i Oslo.

Samtidig kommer boka «Mellom alter og atelier» ut, skrevet av forfatter og journalist Dag Kullerud. Fortellingen om presten Sigmund Lystrup er en reise i industraliseringen av Norge, et vakkert, litterært bilde av Telemark, men også en nær og varm beskrivelse av mannen som hadde to kall: Å være prest og kunstner. Lystrup var nær venn av både Halldis og Tarjei Vesaas. Ikke alle trivdes med tanken på at presten var en kunstnersjel.

Del kunst