Kirkekunst for en ny tid?Er lysinstallasjoner og videoverk framtidens altertavler?

Med samtidskunstutstillingen UT/OVER vil Kirkelig Kulturverksted peke på nye veier å gå for den kunsten som får kirkerommets løftede kontekst som utgangspunkt for tolkning. I 10 dager fra 9.oktober 2014 fyller utstillingen Kulturkirken Jakobs våpenhus og kirkerom. Forholdet mellom kirkerom og samtidskunst er utstillingens tema.

Tre kunstnere er invitert:

Laila Kongevold med installasjonen: «Confronting my warriors» i våpenhuset.

HC Gilje med lysinstallasjonen: «In transit» i kirkerommet.

Trine Lise Nedreaas med videoverket: «Singer with butterflies» på alteret.

Kirkelig Kulturverksted har i 40 år vært en drivkraft for fornyelse av kirkekunst, og mange kapeller og kirker over hele Norge er blitt preget av verkstedets profil med utsmykkinger i tre, keramikk, glass og tekstil. Nå vil selskapet markere sitt førtiårsjubileum med å skue fremover mot kunstformer som er fremmede og fraværende uttrykk i kirkekunsten i dag.

Kulturkirken Jakob har et tradisjonelt utformet kirkerom. Med denne utstillingen vil verkene som stilles ut samhandle eller aktivt utfordre den tradisjon vi vanligvis er vant til når det gjelder bruk av kunst i en kirke. Problemstillingen utstillingen ønsker å reise er følgende: Kan samtidskunst med uvante uttrykk i denne sammenhengen, utvide kirkerommets fortellinger utover det som kommuniseres i dag?

Kurator for utstillingen er billedkunstner Laila Kongevold i samarbeid med Berit Hunnestad, prosjektleder billedkunst, Kirkelig kulturverksted.

Laila Kongevold: «Jeg opplever en større kunstnerisk frihet i å utforske dialogen mellom samtidskunst og kirkerom i et kortvarig utstillingsprosjekt sammenliknet med utsmykkingsoppdrag. UT/OVER gir en sjelden mulighet til å bruke kirken som hovedkontekst i verket. Det er en vanskelig balansegang mellom det konfronterende og flyktige, som jeg tilstreber i mine kunstprosjekter og annen oppdragsbasert kirkekunst som ofte skal fylle en funksjon i forhold til liturgien. Felles for mange av mine installasjoner og kirkerommet er invitasjonen til kontemplasjon og refleksjon rundt religionens betydning for vår kultur og selvforståelse.»

HC Gilje: «For meg er det først og fremst fysiske kvaliteter i kirkerommet som gjør det interessant for meg å utforske det gjennom kunsten, det at det strekker seg både i lengden og høyden. I mine egne arbeider er jeg interessert i koblingen ytre fysiske rom og indre mentale rom, noe som man er en del av intensjonen ved kirkerommets arkitektur.»

Trine Lise Nedreaas: «Samtidskunst i et kirkerom kan treffe personer som ikke vanligvis går i gallerier eller museer. Kirkerommet er spirituelt og inviterer til et åpent sinn hos de besøkende som formodentlig kommer til kirken for å berikes åndelig. I en kunstsammenheng er dette verdifullt fordi tilskueren da er åpen for muligheter, ser etter sammenhenger, søker en opplevelse og en erfaring. Kirken har vært en tradisjonell oppdragsgiver for kunsten, der kunsten fortalte historier og formidlet det kristne budskap og essens gjennom bilder og arkitektur. Samtidskunst i kirken kan åpne for en bredere spirituell kontekst. Den kan gi videre føde til universelle, åndelige tanker og samtidig stille spørsmål rundt tro og religion. Mitt arbeid som fra et ateistisk ståsted ofte dreier rundt eksistensielle tema som det å finne mening i tilværelsen og drivkraften i mennesket, passer godt inn i en slik sammenheng.»

Del kunst