Rituelle tekstiler fra kristen, muslimsk og jødisk tradisjon. Ofte har vi mer til felles med det som synes fremmed og annerledes enn det vi tror. Går vi bakover i tid og innover i dybden av de store religionene finnes mange skjæringspunkter mellom tradisjonene.

Bruken av tekstiler i rituell sammenheng er en av dem. Troende mennesker har investert de fineste materialer, kostbare farger og ikke minst tid, for å skape tekstiler som kan bidra til å gi hellighet midt i det hverdagslige. Tekstiler dekker og beskytter, pryder og dekorerer, omslutter og varmer. Tekstilene er lette å ta med seg, og de bringer mening fra generasjon til generasjon. Med teppene har man skapt små hellige steder for bønn og tilbedelse, kledd rom og hjem til rituell fest og hellige handlinger, understreket retning og ydmykhet overfor det opphøyde.

  1. – 24. august 2007 viser Kirkelig kulturverksted en utstilling av et utvalg tepper og tekstiler av ypperste håndverksmessig kvalitet, noen av dem så mye som 230 år gamle. Samlet på samme sted oppstår det en dialog mellom gamle norske åkler, kistetepper og bryllupstepper, muslimske bønnetepper fra forskjellige steder i verden, og enkle tekstiler brukt i jødiske ritualer.

I norsk kristen sammenheng er vi kanskje i ferd med å miste kunnskapen om gamle symbol- og håndverkstradisjoner. Samtidig er det i vårt flerkulturelle samfunn mange som stadig bruker og holder i hevd sine tekstiltradisjoner i muslimsk eller jødisk trosutfoldelse. Å synliggjøre disse tekstilene samlet kan bidra til større bevissthet om og glede over den rikdommen av rituelle og håndverksmessige tradisjoner vi sammen eier og forvalter i vårt land.

Del kunst