Bruk av arkitektoniske virkemidler, kunst og utsmykking som redskap for formidling av et roms mening og idé. Et samarbeid mellom SKHS og KKV.

Prosjektoppgave til 1 og 3 års studentene ved Fakultet for design, interiørarkitektur og møbeldesign ved SKHS, 2006.

«NSB ønsker å utrede muligheten for et sakralt/stille rom på Oslo S. Nærmere bestemt i terminalbygningen til flytoget. Prosjektet har fått arbeidstittel Stoppested. I denne sammenhengen kan arbeidstittelen tolkes på flere måter, og gis ulikt innhold og mening.»

Stoppested. Et iscenesatt rom. I denne sammenhengen kan det være: et stoppested på veien fra et sted til et annet, et alternativt rom til å hvile og vente i, et stille rom til ettertanke og meditasjon, et sakralt rom, et religiøst rom/kapell.

Et alternativt rom som dette handler om å gestalte et sted (tydeliggjøre et sted) og å iscenesette en stemning, en opplevelse ut fra en bevissthet om hva dette rommet skal uttrykke, og hvilket budskap man vil at rommet skal formidle. Kunst og utsmykking er en viktig og vesentlig faktor til å formidle og underbygge et roms uttrykk, styrke mening og innhold, og vise hva rommet brukes til.

Å oppleve et rom er som en liten reise.

  • hvordan bli ledet til rommet
  • hvordan er overgangen fra ute til inne
  • hvordan blir du ledet til å forstå rommet, hvor skal du sette deg, tenne lys osv.
  • hva formidler rommet/hva opplever du
  • hvordan går du ut igjen

Denne reisen eller opplevelsen av rommet kan gjøres på en tydelig eller mer skjult måte, etter hva en ønsker å oppnå eller formidle.

I slutten av mars 2006 presenterte studentene de ulike løsningene de hadde valgt gjennom tegninger, modeller, tekst og materialprøver i en firedagers utstilling i Jacobs Brønn.

Del kunst