Helhetsløsning og utsmykking av Mariakapell/stille rom Arena moss kirke. KKV i samarbeid med Tor Lindrupsen.

Del kunst