Totalkonsept for innredning og utsmykking av låve ved Heddal stavkirke, for bruk om vinteren når stavkirken ikke kan brukes. KKV i samarbeid med Tor Lindrupsen og Terje Hope.

Del kunst