Utsmykning av fondvegg og liturgiske møbler. KKV i samarbeid med Terje Hope og Edit Lundbrekke.

Del kunst