Gjenstander som skal brukes i ritualer og liturgi bør tilpasses det rommet de skal brukes i. Kirkelig Kulturverksted har gjennom snart 40 år samarbeidet med menigheter, kunstnere og designere om å utføre oppdrag der oppdragsgiveren ønsker å finne fram til et uttrykk som bidrar til helhetlige løsninger. Typiske produkter her er alterutstyr, lesepult, kirkebenker, prosesjonskors, alterbord, innholdssterke bilder som er knyttet til bestemte steder i kirkerommet osv.

Del kunst