En brennende stol, over 2.000 rottelik, en aidssyk homofil, små spedbarnskropper, en resignert astronaut og en kosebamse full av medikamenter.Hva har dette med Guds ansikter å gjøre?

Ideen til utstillingen ”Guds ansikter” kom etter en fotoutstilling i Sverige i 2006. Fotografer hadde tolket Kristus-skikkelsen, og disse tolkningene førte til en overraskende sterk debatt i vårt naboland. Derfor ønsket vi å lage en utstilling som kunne stille spørsmål både med de bilder vi har av Gud og hvem som faktisk eier bildet av Gud.

Spørsmålene om man kan, skal, eller om det overhodet er mulig eller lov å fremstille bilder av Gud, er et tema i de fleste religioner. Gjennom de danske karikaturtegningene av profeten Muhammed, har problemstillingen fått ny aktualitet. Diskusjonen og uenigheten er verken ny eller forbeholdt islam. Også i de kristne kirkenes ulike historier har fremstillingen av Gud vært gjenstand for kontroverser, dogmer og billedfiendtlighet, konservatisme og nytenkning. I Den norske kirke har uenigheten tidvis vært stor.

Kurator for utstillingen, Erlend G. Høyersten, har jobbet etter følgende problemstillinger: Hvilke forestillinger eksisterer i kirken, og hvordan korresponderer disse med vår samtid og vår trospraksis? Hvilke forventninger finnes i kirken om hvordan Gud skal, eller kan framstilles, og hva skjer hvis ikke disse forventningene innfris?

Når vi lager utstillingen ”Guds ansikter”, er det fordi vi stadig synes samtidskunsten utfordrer med sine fortolkninger av tiden vi lever i. Den tvinger oss til å tenke over hva vi tror på, hva som er viktig og hvilke verdier som gjelder i livene våre og i samfunnet. Likevel er samtidskunsten fortsatt nesten fraværende i Kirken. Derfor synes vi det er spennende igjen å utforske møtet mellom kirkerommet og samtidskunsten, for nettopp å bli konfrontert og utfordret på holdninger og tanker rundt hva kunst i Kirken er og kan være. Like interessant for kurator og publikum er å se hva som skjer med den kunsten som vi vanligvis ser i gallerirommet eller på museum. Hva skjer med den når den flyttes inn i et rom med en annen historie og annen mening?

Kruator: Erlend G. Høyersten, direktør Sørlandets Kunstmuseum

Det vises verk av: Michal Nygren, Morten Visum, Banks Violett, Jone Kvie, Siri Hermansen, Roald Andersen, Gardar Eide Einarsson og Nan Goldin.

Verkene er lånt inn fra kunstnerne og private samlinger.

Del kunst