En flokk med engler, 16 stykker, laget av Marit Benthe Norheim.Englene er legemstore, laget i betong med kraftige hjul.Hver engel har et personlig preg og et uttrykk sterkt preget av undring og følelser.

I hver engel er det montert inn en summende lyd, som en svak tilstedeværende sang. Musikken/lyden er laget av Geir Johnson.

De fleste har tanker og assosiasjoner til engler som – beskyttere, budbringere, himmel, luft, sjel, det åndelige, moral, samvittighet, eller som et bindeledd mellom himmel og jord. De ”Rullende engler” ble også brukt under åpningsforestillingen ”Engler og andre reisende” i Kulturkirken Jakob 18 og 19 februar 2000. Englene ble først utplassert på Oslo S, hvor de etter et døgn ble trillet i prosesjon av elever fra Spin Off Dansestudio og Nordic Black Theater til kirken. Englene var hovedelementet i forestillingen sammen med et korverk komponert til anledningen av Geir Johnson.

«Rullende engler»

Da jeg var 13, opplevde jeg Engler på en altertavle, som fikk meg til å rødme. Klumpete Engler utskåret i tre, hvor Ånden ikledd Kjødet, gjorde Sanseligheten rørbar. Disse skikkelsene har fulgt meg siden. Engelen; det kjente, sterke og til tider sentimentale symbolet, har de fleste et forhold til. Definisjonen av Engel; (Symbol Lex. Cooper) «Guds Budbærere, mellommenn mellom Gud og mennesker, himmelen og denne verden, makter fra den usynlige verden, opplysning».Englene finnes i de fleste religioner. I den kristne billedverden, blir englene delt opp i et hierarkisk system. Skytsenglene, som står vakt omkring hvert eneste menneske, befinner seg på laveste nivå. Det er disse Englene; uten navn, jeg har arbeidet med. De er alle bygd opp omkring søppelstativ som indre armering. Derfor sirkler armene inn tomme rom. Jeg fikk ideen om å lage et englekor med innlagte insektlyder, ut fra tanken om insektenes summen rundt søppelstativet en varm sommerdag. Her utføres usynlige, nødvendige oppgaver, til lyder; av og til voldsomt, irriterende og disharmonisk, og noen ganger vakkert. – Marit Benthe Norheim

 Musikken; «Rolling Angles»

Ideen bak den elektro-akustiske musikken er at hver engel skal ha en unik lydverden, som er plassert inne i dem, som en permanent lydinstallasjon. De seksten englene skal kunne være i stand til å fremføre lydbilder sammen, men lydene skal også være interessante nok til å stå alene.Jeg har transformert lyder hovedsakelig fra gresshopper og frosker. Engelen er et symbol med sterke konnotasjoner, og det har vært en utfordring å forbinde dem med lyder fra kjente opphav. – Geir Johnson

Del kunst