Iver Kleive spiller Max Reger på orgelet i Haderslev Domkirke. Mens tittelen eier en nøktern forståelse av dødens realitet, velter livets og oppstandelsens kraft fram i verket. 

Share release