Et samarbeid med Den Norske Santalmisjon, innspilt i Quito, Ecuador, med den lokale gruppen Altiplano. Norske tekster av Erik Hillestad. «Noe av det mest spennende og livgivende som har skjedd i norsk musikkliv» (Klassekampen) 

Share release