Bjørn Eidsvåg byr her på kraftig kost. Han har funnet motiver til tekstene i Det Gamle Testamentet, men selv om en del bilder og begreper er hentet fra fjern fortid, handler plata i høy grad om vår egen tid.

Dette var en utgivelse som, sammen med “Vertigo” (1988), var med på å befeste Eidsvågs posisjon som artist.

Bandet består av Frode Alnæs, Geir Holmsen, Bjørn Jenssen, Iver Kleive og Kjetil Bjerkestrand.

Share release