Et utvalg av Edvard Griegs verker tilført jazzens dimensjon av improvisasjon og harmonikk. Arne Domnérus Kvartett i samarbeid med Bengt Hallberg, Georg Riedel og Julius Jacobsen.

Share release