Panfløyte akkompagnert av Iver Kleive på orgel og synth, med et bredt repertoar fra underholdningsmusikken. Lennons “Imagine”, Albinonis “Adagio”, Lloyd Webbers “I don’t know how to love him” m.fl.

Share release