Salmer, bånsuller, gjetelokk, kjærlighetsviser og stev fra Agder. Samlet og bearbeidet av Bjarne Sløgedal. Sondre Bratland og Per Egil Hovland er blant de medvirkende.

Share release