Middelaldereposet Draumkvedet er et stykke norsk kulturhistorie og litteratur av verdensklasse. Agnes Buen Garnås synger til tonefølge av fløyte, hardingfele, orgel og saksofon, traktert av Harald Gundhus, Knut Buen, Kåre Nordstoga og Warren Carlstrøm. Musikken er arrangert av Harald Gundhus.

Utgivelsen mottok Spellemannsprisen.

Granås har motatt Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt virke, og fikk Kulturrådets ærespris i 2005.

Share release