Arnt Haugens Kvartett og Henning Sommerro spiller melodier til sjelens og legemets oppbyggelse. Plata tar sikte på å demonstrere dansbarheten i våre mest kjente vekkelsesmelodier. Utgivelsen maktet å provosere nok til at Aftenposten trakk den fram til skrekk og advarsel på lederplass da den kom ut høsten 1982.

Share release