“Tonereise i ei gamal samtid” kan nærmest regnes som et kulturhistorisk dokument. Platens tittel forteller om det meditative preget dette lyddokumentet har fått. Mellom sangene forteller Vigdal fra den tiden folk kom sammen til husmøte og sang disse gamle sangene i fellesskap, uten instrument. Bli med på en tonereise til Indre Sogn.

Share release