Kirkelig Kulturverksted samarbeider nå med Kirkelig fellesråd i Oslo om å sluttføre en ny, langsiktig leieavtale for Kulturkirken Jakob. Oslo Bispedømmeråd har engasjert seg aktivt i å finne en løsning og er til stede under forhandlingene som mekler. Her er et vedtak fra bispedømmerådets møte den 11.mai:“Oslo bispedømmeråd verdsetter den prosessen som er i gang og tar til orientering informasjon om kulturkirken Jakob og forhandlingene mellom Kirkelig Kulturverksted (KKV) og Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) om ny husleieavtale. Kulturkirken Jakob er en viktig del av kirkens arbeid i Oslo og bispedømmerådet ber om å bli holdt orientert ved ny utvikling i saken og vil bidra aktivt i å finne langsiktige løsninger”.

Del artikkel