Cantando Musikkforlag investerer nå i Kirkelig Kulturverksted, og blir fra 1. mars en av fire eiere. De tre tidligere eiere er Kirkens Bymisjon, Opplysningsvesenets Fond og Erik Hillestad.

 

– Vi er glade for det nye samarbeidet med Cantando Musikkforlag. Det å få inn et musikkforlag utfyller eierstrukturen godt. Fra før av er det kirkelige og det diakonale perspektivet ivaretatt. Med Cantando på laget kan vi utvikle prosjekter i samarbeid. Vi tror også at flere av artistene våre vil sette pris på å få en mer eksplisitt mulighet til noteutgivelse og administrasjon av trykkerettigheter, som vil kunne gi dem større spredning av repertoaret sitt, sier Erik Hillestad, daglig leder i KKV.

 

Jan Stefan Bengtsson, forlagssjef i Cantando Musikkforlag, er også fornøyd:

 

– Fra vår side er det en glede å kunne være med på Kulturverkstedets lange og viktige repertoarutvikling, og både støtte opp om den og få muligheter til å øke vår egen kontaktflate mot så vel opphavspersoner som publikum. Vi har allerede samarbeidet om flere prosjekter, og gleder oss til at eierskapet nå vil innebære et mer formalisert, forpliktende og langsiktig samarbeid.

 

Bengtsson er også forlagssjef i Eide Forlag som i fjor utga den nye salmeboka for Den norske kirke. Cantando Musikkforlag, som utgir musikkverk på noter og i sangbøker, forvalter allerede Erik Hillestads sangtekster. Forlaget har også generalkontrakt og administrasjonsavtale med en rekke kjente komponister som gjennom tidene har samarbeidet mye med Kirkelig Kulturverksted, blant dem Trond H.F. Kverno, Iver Kleive og Sigvart Dagsland.

 

Del artikkel