Oslo Worlds åpningskonsert hyller sangeren Rim Banna (1966-2018)Banna var kjent for tolkninger av palestinsk musikk og poesi - hun samlet tradisjonelle palestinske tekster, og tonesatte dem på nytt.Et forsøk på å gi et ufritt folk felles opplevelser og håp.

HVEM/WHO: Tribute to Rim Banna
HVOR/WHERE: Folketeateret
NÅR/WHEN: 30. oktober – Kl 20:00

Kjøp billetter til konserten, med spesialrabatt her!

Arbeidet til Rim Banna gjorde henne til en folkehelt – de palestinske selvstyremyndighetene utstyrte henne med et diplomatpass, slik at hun kunne spille over hele den arabiske verden, noe som er få palestinske artister forunt.
Banna bevegde seg fra viser og barnesanger over i eksperimentelle, elektroniske landskaper. På det siste albumet var det ene stemmebåndet hennes ødelagt av kreftbehandlingen. En unik, vakker sangstemme hadde blitt endret til en eiendommelig røst som deklamerte tekstene over urovekkende og vakker musikk. Kreften ble en personlig metafor for okkupasjonen folket hun sang for opplevde. Sånn preget politikken livet hennes til siste slutt. Karrieren hennes fulgte konflikten mellom Israel og Palestina tett – den første gangen hun fanget oppmerksomheten til et større publikum var under den første intifadaen.

Rim Banna har en spesiell tilknytning til Norge. Hun var med på “Lullabies from the Axis of Evil”, den kontroversielle og mye omtalte samlingen vuggesanger som Erik Hillestad og Kirkelig Kulturverksted satte sammen i 2002, under opptrappingen av den andre Irak-krigen. Der fremførte hun “This Never Ending Night” sammen med Kari Bremnes. Samarbeidet med Hillestad fortsatte. Etter hvert ble Bugge Wesseltoft en partner – han produserte “Revelation of Ecstasy and Rebellion” fra 2013 og var med på hennes siste plate, “Voice of Resistance”, som kom ut i år.

At valget har falt på å åpne årets festival med en hyllest til Rim Banna er naturlig av flere grunner. Hennes musikalske posisjon alene er grunn god nok. Tilknytningen vi og andre norske aktører har opplevd til henne er også noe vi ønsker å rette oppmerksomheten mot. Men Rim Banna var mer enn noe annet en frihetssanger – en artist som lånte stemmen sin til det palestinske folks drømmer om å kunne styre sine egne skjebner. Vi er langt unna den drømmen i 2018, 70 år etter den arabisk-israelske krigen. Det står ikke til en musikkfestival å finne veier ut av villnisset, peke ut vinnere eller tegne opp kartet på nytt. Men vi kan, i et år hvor vi har valgt nettopp frihet som tema, løfte frem de som synger om andre verdener og som gir næring til vanlige menneskers kamp. Rim Banna var en slik artist. Hun viste hvordan denne smertefulle kampen også kan bli stor kunst – helt til det siste.

Lineup:
Checkpoint 303 – Det musikalske elektronikakollektivet fra Tunisia og Palestina produserte Rim Bannas siste plate og utgjør bandet på denne konserten sammen med Bugge Wesseltoft, Gjermund SIlset og Rune Arnesen.
Bugge Wesseltoft – Den store norske musikeren og igangsetteren spilte med Rim Banna på flere album.
Kari Bremnes – En av Norges aller største artister og duettpartner med Rim Banna.
Maryam Saleh – Egyptisk multikunstner og sanger som har blitt en av de mest sentrale uavhengige artistene i Midtøsten.
Tania Saleh – Den libanesiske artisten har hatt en enorm innflytelse i den arabiske uavhengige musikkscenen siden nittitallet.
Ministry of Dub-key – Dub-kollektiv fra Palestina som er aktive med en rekke samarbeid i den arabiske undergrunnsscenen.
Marthe Valle – Den samfunnsengasjerte sangeren har hatt en mangslungen karriere både på og av scenen siden hun vant Spellemann som beste nykommer i 2005.
Solveig Slettahjell – En svært karakteristisk og mangslungen norsk jazzvokalist som også har delt scene med Rim Banna.
Rune Arnesen – En av Norges mest allsidige trommeslager som også spilte sammen med Rim Banna på “The Mirrors of my Soul”
Gjermund Silset – Bassisten har bred erfaring fra (blant annet) norsk visemusikk og spilte med Rim Banna på “A time to cry”

Tribute to Rim Banna

Oslo Worlds opening concert commemorates singer Rim Banna (1966-2018)

This spring, the Palestinian singer died, after having lived with a breast cancer diagnose for nine years. Banna was known for her interpretations of Palestinian music and poetry. She collected traditional texts and gave them new melodies. It was an attempt at giving something to share and to hope for to a people living under extreme duress. She became a hero through her work. The Palestinian National Authority issued her a diplomatic passport which enabled her to perform all over the arab world – something very few Palestinian artists get to do.

Throughout her career, Banna moved from folk songs and lullabies to experimental, electronic soundscapes. On her last album one of her vocal cords was damaged by the cancer treatment. A unique and fragile instrument had changed into something else, a haunting voice reciting poetry over disquieting, beautiful soundscapes. The cancer became a personal metaphor for the occupation of her people. In many ways, her own career mirrored the Israel-Palestine conflict. The first time she rose to fame was during the first intifada, and ever since, her name was mentioned more and more each time the conflict intensified.

Rim Banna had special ties to Norway. She featured on “Lullabies from the Axis of Evil”, a controversial collection of lullabies that Erik Hillestad and the record label Kirkelig Kulturverksted put together in 2002, before the Iraq war. The cooperation with Hillestad continued. She worked with many norwegian musicians, among them Bugge Wesseltoft. He produced “Revelation of Ecstasy and Rebellion” from 2013 and he also played on her last record, “Voice of Resistance”, released this year.

The choice to open this years festival with a musical homage to Rim Banna feels natural for several reason. Her musical legacy alone is reason enough. The connection to the Norwegian music scene is also something we wish to highlight. But Rim Banna was first and foremost a freedom singer – she lent her voice to the Palestinian people, their dreams of self determination. We are far from that dream in 2018, 70 years after the Arab-Israeli war. And it is not a music festivals role to find ways out of the wilderness, to announce winners or to redraw the map. What we can do, in a year where we have chosen freedom as the overarching topic, is to lift up those who sing about a better world. The artists ordinary people turn to in their struggle for a better deal. Rim Banna was all of this. She showed how painful struggle can become great art, until her last breath.

Lineup:
Checkpoint 303 (TN/PS)
Bugge Wesseltoft (NO)
Kari Bremnes (NO)
Ministry of Dub-key (PS)
Tania Saleh (LB)
Maryam Saleh (EG)
Tamer Abu Ghazaleh (EG)
Solveig Slettahjell (NO)
Marthe Valle (NO)
Rune Arnesen (NO)
Gjermund Silset (NO)

Lineup:
Checkpoint 303 – the musical electronic collective from Tunisia and Palestine produced Rim Bannas last album.
Bugge Wesseltoft – the legendary Norwegian musician played with Rim Banna on several records.
Kari Bremnes – one of Norways greatest artists and duet partner with Rim Banna.
Ministry of Dub-key – Dub collective from Palestine known from a host of collaborations in the Arab electronic underground.
Tania Saleh – the Lebanese solo artist has been one of the big arab underground pop artists since the nineties.
Tamer Abu Ghazaleh is a renowned Palestinian composer, multi-instrumentalist, label manager and singer.
Maryam Saleh – Egyptian artist and singer who has become an important figure in Middle Eastern alternative music
Solveig Slettahjell – One of Norway’s foremost jazz singers who shared the scene with Banna on occasions.
Marthe Valle – the activist singer has had a varied career both on and off stage since she won a Spellemann (norwegian grammy) for newcomer of the year in 2005.
Rune Arnesen – one of Norways most versatile session drummers who also played with Rim Banna on “The Mirrors of my Soul”.
Gjermund Silset – the bass player played with Rim Banna on “A time to cry”

The sonic representation of Palestine – thematically and materially – is Banna’s theme, and and she undertakes her project in a way that is inseparable from the region’s contested histories.

Del artikkel