Påske og pasjon blir arrangert for syvende år på rad i 2017.Programmet utvikles kontinuerlig gjennom hele pasjons- og påsketidens 64 dager.

Nettstedet www.paskeogpasjon.no viser bredden i programmet som blir tilbudt befolkningen i Bispedømmene Oslo, Borg, Tunsberg og Agder & Telemark fra 2. april til 4 juni.

Hvorfor Påske og pasjon?

Det eneste målet vi har er at påskefortellingen ikke skal bli borte. Dramaet knyttet til påskefortellingene er viktig i mye av verdenslitteraturen. Det er ikke nødvendigvis slik at kirken kommer nærmest grunnstrengene i fortellingene. Noen ganger er teateret eller den visuelle kunsten nærmere. Vårt ønske er at påskens innhold ikke skal forvitre verken ut av språket eller bevisstheten i kunst- og kulturfeltet. Det tror vi Påske og pasjon kan bidra til. (Vårt Land 2.4.2011).

 

Påske og pasjonsprosjektets ramme

64 Opplevelsesdager. Fra inngangen til den stille uke til 1. pinsedag. Pasjon er lidelse og lidenskap. Lidelse i møte med verdens dødskrefter. Lidenskap i møte med livets muligheter. Påske er fortellinger som former vår kultur og driver mennesket til frihet.

12 – 12 Gamle Aker

For 4 året på rad vil 12 skjønnlitterære forfattere skrive hver sin skjønnlitterære tekst – med utgangspunkt i stedet Gamle Aker kirkegård og Gamle Aker kirke – og urfremføre disse (samme sted) fra kl 23. på skjærtorsdag.

Forfatterne som deltar i 2017:  Erland Kiøsterud, Ingvild Lothe, Øystein Wingaard Wolf, Ida Hegazi Høyer, Gunstein Bakke, Marie Aubert, Joakim Kjørsvik, Inger Bråtveit, Torgeir Rebolledo Pedersen, Ane Nydal, Håvard Syvertsen, Frederik Svindland.

Her kan du oppleve urfremføringene fra 2016 på film: https://vimeo.com/album/3873049

Del artikkel