For tredje gang har duoen Knut Reiersrud og Iver Kleive vært på musikalsk tokt i Odense Domkirke, St.Knud, og spilt inn en visjonær og himmelstormende plate. Den første gang var da ”Blå Koral” kom i 1991. Så fulgte ”Himmelskip” i 1996, og nå, ti år senere, bringer de et tredje kapittel i denne trilogien: ”Nåde over nåde”.

Da ”Blå Koral” ble utgitt, fremsto den som en åpenbaring for mange. At kombinasjonen kirkeorgel og bluesgitar kunne være tenkelig og innebære så
store variasjonsmuligheter var noe nytt, og innspillinger som så kraftfullt kunne demonstrere kirkerommets klanglige muligheter tok mange på senga. Disse
mulighetene ble videre utforsket på ”Himmelskip”, og duoen har i de siste 15 årene gitt utallige konserter.

Også på ”Nåde over nåde” er folketoner det viktigste innholdsmessige utgangspunktet, slik det var på begge de to foregående utgivelsene, men denne
gangen har Reiersrud/ Kleive maksimert det dynamiske, tredimensjonale lydbildet ytterligere. Dels er det djervheten i kontraster som har blitt forsterket, dels er det opptaksteknikken under tekniker Alf Christian Hvidsteens kyndige ekspertise som i ennå sterkere grad enn før har fått hele den mektige katedralen i til å klinge med.

Samtidig som det mektige og kraftfulle kommer til uttrykk i de dynamiske høydepunktene er skjønnheten og skjørheten i folketonene vel ivaretatt gjennom Reiersruds og Kleives sans for det lyriske og meditative. Hele 8 forskjellige gitarer er i bruk på platen, og Marcussen-orgelets klangrikdom blir bredt utnyttet.

Produsent er Erik Hillestad.

www.knutreiersrud.no

Del utgivelse