KKV Booking

Kirkelig Kulturverksted representerer i dag noen få, kresent utvalgte artister. Våre stikkord for dette arbeidet er kvalitet, innhold og troverdighet.

Vi tilstreber at de artistene vi jobber med skal kunne utvikle en karriere som omfatter både plateutgivelser med internasjonal distribusjon og konserter i flere land.

Vår styrke er å administrere enkeltjobber og sy sammen turneer med kulturhus, konserthus, festivaler og kirker og andre kontemplative rom som de viktigste arenaene.