Susana Peña og Skruk, har tidligere samarbeidet på den banebrytende suksessplaten “Slipp mine fløyter fri” fra 1990. Med Susanas varme stemme og SKRUKs velkjente fylde presenteres til dels svært gamle salmer fra Latin-Amerika på en harmonisk og nær måte.

Share release